Tiền điện tử

Chi phí giao dịch thấp nhất cho các thị trường tiền điện tử phổ biến *

Đồng Ripple

Đầu tư vào Ripple, công nghệ cơ sở hạ tầng thanh toán ở cả thị trường tăng hoặc giảm

Đồng Bitcoin

Giao dịch tiền kỹ thuật số phổ biến nhất với gia số 0,1 so với USD, AUD, EUR và GBP

Đồng Ethereum

Đầu tư vào Ethereum, nền tảng ứng dụng blockchain ở cả thị trường tăng hoặc giảm

Đồng Litecoin

Đầu tư vào Litecoin, tiền điện tử lấy cảm hứng từ Bitcoin ở cả thị trường tăng hoặc giảm

Mở tài khoản nhanh chóng và dễ dàng

Đăng Ký

Chọn loại tài khoản và điền thông tin

Nạp tiền

Thêm tiền vào tài khoản của bạn bằng nhiều phương thức

Giao Dịch

Tiếp cận hơn 1000 sản phẩm trên phần mềm MT5 của chúng tôi