Phương Thức Nạp Tiền

Nhanh Chóng & Dễ Dàng
Cách Thức Nạp Tiền

It is quick and easy to deposit funds into your Basel Markets trading account. Funds can be deposited using a wide range of payment methods including credit card, debit card, payment wallets including Neteller and Skrill, online banking and bank wire transfer:

Credit & Debit Card

Các đồng tiền được chấp nhận

AUD,CAD,CHF,EUR,GBP,HKD, JPY,NZD,SGD,USD

Thời Giạn Tiền Vào

MT5: Ngay lập tức

Phí Nạp Tiền

Miễn phí

Chuyển Ngân Quốc Tế

Các đồng tiền được chấp nhận

All currencies

Thời Giạn Tiền Vào

1 business day from
when the funds
are received

Phí Nạp Tiền

No deposit fees charged from Basel Markets. Basel Markets will cover your International fees up to 50USD for deposit greater than 10,000 USD

Các đồng tiền được chấp nhận

AUD,CAD,CHF,EUR,GBP,HKD, JPY,NZD,SGD,USD

Thời Giạn Tiền Vào

MT5: Ngay lập tức

Phí Nạp Tiền

Miễn phí

Các đồng tiền được chấp nhận

AUD, CAD, EUR, GBP, INR, USD

Thời Giạn Tiền Vào

MT5: Ngay lập tức

Phí Nạp Tiền

Miễn phí

(Local Bank Transfer)

Các đồng tiền được chấp nhận

MYR, IDR, THB, VND

Thời Giạn Tiền Vào

MT5: Ngay lập tức

Phí Nạp Tiền

Miễn phí

Các đồng tiền được chấp nhận

VND

Thời Giạn Tiền Vào

MT5: Ngay lập tức

Phí Nạp Tiền

Miễn phí

Các đồng tiền được chấp nhận

PHP

Thời Giạn Tiền Vào

1 ngày làm việc

 

Phí Nạp Tiền

Miễn phí

Các đồng tiền được chấp nhận

USD, VND, MYR, IDR, THB

Thời Giạn Tiền Vào

MT5: Ngay lập tức

Phí Nạp Tiền

Miễn phí


Các đồng tiền được chấp nhận

AUD, VND, MYR, IDR, THB

Thời Giạn Tiền Vào

1 ngày làm việc

Phí Nạp Tiền

Miễn phí

Mở tài khoản nhanh chóng và dễ dàng

Đăng Ký

Chọn loại tài khoản và điền thông tin

Nạp tiền

Thêm tiền vào tài khoản của bạn bằng nhiều phương thức

Giao Dịch

Tiếp cận hơn 1000 sản phẩm trên phần mềm MT5 của chúng tôi