TÀI KHOẢN GIAO DỊCH HỒI GIÁO

Tài khoản giao dịch Hồi giáo còn được gọi là tài khoản swap-free vì chúng ngụ ý không có phí qua đêm hoặc phí chuyển nhượng đối với các giao dịch qua đêm, điều này chống lại đức tin Hồi giáo. Chúng tôi cung cấp tài khoản Hồi giáo cho những khách hàng theo đạo Hồi.

Cách mở tài khoản Hồi giáo

Bạn có thể chọn tùy chọn swap-free kèm theo việc đăng ký tài khoản giao dịch trong 3 bước đơn giản:

Mở tài khoản giao dịch với chúng tôi

Đăng nhập vào Cổng thông tin khách hàng và xác thực tài khoản của bạn

Yêu cầu một tài khoản Hồi giáo

Ngay sau khi bộ phận liên quan của chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn, tài khoản giao dịch của bạn sẽ nhận được trạng thái swap-free và bạn sẽ được thông báo qua email. Xin lưu ý rằng Basel Markets có quyền thu hồi trạng thái miễn phí swap được cấp cho bất kỳ tài khoản giao dịch thực nào trong trường hợp có xảy ra hình thức lạm dụng ví dụ Đánh Chuyển Giá, Đánh Lỗi Giá, Đánh Swap Lỗi, Đánh Rollover         

Cách mở tài khoản Hồi giáo

Bạn có thể chọn tùy chọn swap-free kèm theo việc đăng ký tài khoản giao dịch trong 3 bước đơn giản:

Mở tài khoản giao dịch với chúng tôi

Yêu cầu một tài khoản Hồi giáo

Đăng nhập vào Cổng thông tin khách hàng và xác thực tài khoản của bạn

Ngay sau khi bộ phận liên quan của chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn, tài khoản giao dịch của bạn sẽ nhận được trạng thái swap-free và bạn sẽ được thông báo qua email. Xin lưu ý rằng Basel Markets có quyền thu hồi trạng thái miễn phí swap được cấp cho bất kỳ tài khoản giao dịch thực nào trong trường hợp có xảy ra hình thức lạm dụng ví dụ Đánh Chuyển Giá, Đánh Lỗi Giá, Đánh Swap Lỗi, Đánh Rollover         

Không hết hạn, không mở rộng chênh lệch, không hoa hồng và không có phí ẩn.
100% tuân thủ Luật Shariah.

Sơ lược về các tính năng của tài khoản

Lợi ích

Các tài khoản Hồi giáo của Basel Markets khác rất nhiều so với các tài khoản thường được cung cấp bởi các nhà môi giới ngoại hối khác. Sự khác biệt nằm ở thực tế là không giống như hầu hết các công ty ngoại hối thay thế các khoản phí bổ sung bằng cách tăng mức chênh lệch trên các tài khoản Hồi giáo, Basel Markets không áp dụng thêm phí.

Để tuân thủ luật tôn giáo của đạo Hồi, các thương nhân theo tín ngưỡng Hồi giáo bị cấm trả lãi. Tuy nhiên, nếu phí lãi được chuyển sang một loại phí khác thì về cơ bản nó vẫn là phí bao gồm lãi. Điều này còn được biết đến với cái tên ngụy trang swap-free. Basel Markets kiên quyết chống lại các hoạt động như vậy vì nó trái ngược các điều kiện giao dịch công bằng và đạo đức.

Mở tài khoản nhanh chóng và dễ dàng

Đăng Ký

Chọn loại tài khoản và điền thông tin

Nạp tiền

Thêm tiền vào tài khoản của bạn bằng nhiều phương thức

Giao Dịch

Tiếp cận hơn 1000 sản phẩm trên phần mềm MT5 của chúng tôi