Giờ Giao Dịch

Market Hours

Một trong những tính năng độc đáo của thị trường ngoại hối là có thể truy cập 24 giờ một ngày. Điều làm cho nó có thể xảy ra là sự trùng lặp về thời gian giao dịch của các phiên giao dịch chính. Vào thời điểm một thị trường chính đóng cửa, một thị trường khác sẽ mở ra.

Có 4 phiên giao dịch chính: Tất cả thời gian được liệt kê theo Giờ chuẩn miền Đông (EST) theo giờ New York để thống nhất. Các nhà giao dịch nên lưu ý rằng các quốc gia như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Úc đều tuân theo giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày. Hãy ghi chú tác động của việc này đối với giờ địa phương trong múi giờ liên quan của bạn.

Bảng Thời Gian Giao Dịch

Cặp Tiền Thứ Hai 00:02-23:59
Cặp Tiền Hằng ngày 00:01-23:59
Cặp Tiền Thứ Sáu 00:01-23:57
Cặp CZK Hằng ngày 08:00 – 24:00
Cặp CZK Thứ Sáu 08:00 – 23:55
USDRUB Hằng ngày 10:00 – 23:50
Hằng ngày01:00-23:59
Thứ Sáu01:00 – 23:57
WTI, XTIUSD, XNGUSDHằng ngày01:00 – 24:00
WTI, XTIUSD, XNGUSDThứ Sáu01:00 – 23:45
XBRUSDHằng ngày03:00 – 24:00
XBRUSDThứ Sáu03:00 – 23:55
AUS200Hằng ngày00:50-07:30 , 08:10-23:00
US30, US500, US100Hằng ngày01:00-23:15, 23:30-24:00
US30, US500, US100Thứ Sáu01:00-23:15
EURO50, GER30Hằng ngày02:15-23:00
FRA40Hằng ngày09:00-23:00
HK50Hằng ngày03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00
JP225, VIXHằng ngày01:00-24:00
UK100Hằng ngày03:00-23:00
SING30Hằng ngày02:30-11:10, 11:40-22:45
USDXHằng ngày03:00-24:00
CHINA50Hằng ngày03:00-10:30, 11:00-22:45
Hằng ngày00:00-23:59
Thứ Sáu00:00-23:55
Chứng Khoán Châu ÂuHằng ngày10:00 – 18:30
Chứng Khoán AnhHằng ngày10:00 – 18:30
Chứng Khoán Hoa KỳHằng ngày16:30 – 23:00

Mở tài khoản nhanh chóng và dễ dàng

Đăng Ký

Chọn loại tài khoản và điền thông tin

Nạp tiền

Thêm tiền vào tài khoản của bạn bằng nhiều phương thức

Giao Dịch

Tiếp cận hơn 1000 sản phẩm trên phần mềm MT5 của chúng tôi