Rút Tiền

Chúng tôi sẽ lập tức xử lý việc rút tiền cho tất cả các chủ tài khoản ngay khi họ gửi yêu cầu từ Cổng thông tin khách hàng. 

Rút tiền nhanh chóng và dễ dàng

Rút tiền từ tài khoản giao dịch Basel Markets của bạn nhanh chóng và dễ dàng thông qua Cổng thông tin khách hàng an toàn của chúng tôi. Bạn có thể rút tiền bằng nhiều phương thức bao gồm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, ví thanh toán như Neteller và Skrill, ngân hàng trực tuyến và chuyển khoản ngân hàng:

Rút tiền từ tài khoản của bạn

Chỉ cần đăng nhập vào Cổng thông tin khách hàng an toàn

Xin lưu ý, số tiền rút cần phải bằng số tiền gửi và thông qua cùng một phương thức rút tiền. Sau khi tiền gửi đã được rút, bạn có thể sử dụng một phương pháp thay thế để rút lợi nhuận.

VD1: Nếu khoản tiền gửi ban đầu của bạn là X và được thực hiện bằng tiền gửi thẻ. Việc rút tiền từ thẻ phải được thực hiện với cùng một thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ.

VD2: Nếu khoản tiền gửi ban đầu của bạn được thực hiện qua chuyển khoản ngân hàng, thì khoản tiền đó sẽ cần được trả lại vào cùng một tài khoản ngân hàng, v.v.

Nếu bạn đã sử dụng nhiều phương thức gửi tiền, bạn sẽ cần phải rút cùng một số tiền bạn đã gửi trở lại từng phương thức, bắt đầu với bất kỳ khoản tiền gửi thẻ nào. Khi các khoản tiền gửi trong thẻ đã được rút trở lại cùng một thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ, bạn sẽ thực hiện các khoản rút tiền còn lại theo thứ tự các khoản tiền gửi ban đầu đã được thực hiện. Sau đó, bạn có thể chọn bất kỳ phương thức cấp vốn nào đã sử dụng trước đây để rút lợi nhuận, tùy thuộc vào sự chấp thuận của nhóm tài khoản.

Phí rút tiền

Basel Markets không có thêm bất kỳ khoản phí nội bộ nào cho việc gửi hoặc rút tiền. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng các khoản thanh toán đến và từ các tổ chức ngân hàng ở nước ngoài có thể có phí chuyển khoản trung gian từ một trong hai bên ngoài Basel Markets. Basel Markets không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản phí ngân hàng nào và bất kỳ khoản phí như vậy sẽ do khách hàng chịu trách nhiệm. Vui lòng tham khảo bảng trên để biết thêm thông tin về các phương thức rút tiền của chúng tôi.

Hỗ trợ rút tiền

Các vấn đề về vốn đầu tư có thể phát sinh do hạn chế của ngân hàng hoặc quốc gia và khách hàng nên liên hệ với chúng tôi nếu gặp bất kỳ khó khăn nào về vốn đầu tư. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trò chuyện trực tiếp hoặc email. live chat or email.

Để biết thêm thông tin về rút tiền và bất kỳ lời khuyên chung nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bắt đầu giao dịch ngoại hối và CFD ngay hôm nay!

By supplying your email you agree to Basel Markets  privacy policy and receive future marketing materials from Basel Markets. You can unsubscribe at any time.

Cookies are files stored in your browser and are used by most websites to help personalise your web experience.
Risk Warning: Our products are traded on margin and carry a high level of risk and it is possible to lose all your capital.
These products may not be suitable for everyone and you should ensure that you understand the risks involved.